ממ''ד עלי בנות

ממ''ד עלי בנות

סקר גלישה בטוחה

בנות יקרות, אנא ענו על שאלון זה. השאלון אנונימי, עני תשובות מדויקות ככל היותר

בעלי תפקידים

אבות ובנות

ביום שישי לפני שבועות, התקיים לימוד אבות ובנות בית ספרי . קול התורה נשמע בבית ספרנו!! תודה לרב ישראל שריד על הכנת הלימוד! תודה ומורה רננה ולאמונה בת השירות על כל העזרה! תודה לכל האבות , האמהות והאחים שבאו ללמוד עם הבנות ולהתכונן לקבלת התורה!!

מרחבים כיתתים

דף עבודה לכיתה א

דף עבודה לכיתה ב'

דף עבודה לכיתה ג'

דף עבודה לכיתה ד'

דף עבודה לכיתה ה'

גלישה בטוחה

לוגו

תקשוב

תיקייה משותפת

פאדלט

מנטימטר

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA