יום א', ב’ בניסן תשע”ח
13:42 (18/06/17)
13:30 (18/06/17)
09:01 (24/09/11)
.
ביום שישי לפני שבועות, התקיים לימוד אבות ובנות בית ספרי . קול התורה נשמע בבית ספרנו!! תודה לרב ישראל שריד על הכנת הלימוד! תודה ומורה רננה ולאמונה בת השירות על כל העזרה! תודה לכל האבות , האמהות והאחים שבאו ללמוד עם הבנות ולהתכונן לקבלת התורה!!