יום א', ב’ בניסן תשע”ח
13:42 (18/06/17)
13:30 (18/06/17)
09:01 (24/09/11)
.

חזון בית החינוך- ממ"ד תורני לבנות, עליבית החינוך שואף לחנך את תלמידותיו ליראת ה' ולקיום מצוותיו על פי התורה, המאירה ובונה את כל ערכי החיים הרוחניים והחומריים, בטוּב וביושר, ומביאה לידי מיצוי כחות הנפש. האמונה בגדולת נשמות בנות דור הגאולה, והכרת ייעודו ותפקידו המיוחד, תוביל לעמל בלימוד רחב ומעמיק ולידיעה ויכולת. צוות בית החינוך יהיה חדור בתחושת שליחות ואחריות ובהכרת גודל תפקידו: להיות אנשי חינוך, חמים ומאירי פנים, קשובים ומלאי שמחה ואמון, יראי שמים ואוהבי תורה העושים מלאכתם במסירות ובמקצועיות.